Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 129
Tháng 12 : 586
Năm 2022 : 671.264
Ngày ban hành:
05/08/2022
Ngày hiệu lực:
05/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GD&ĐT thị xã Sơn Tây gửi các trường học trên địa bàn Thị xã: Kế hoạch thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2022. Đề nghị các trường học trên ddiaj bàn Thị xã triển khai thực hiện.

Ngày ban hành:
21/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới