Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 121
Tháng 12 : 578
Năm 2022 : 671.256
 26/08/22  Tin tức - Thông báo  450
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp trung học cơ sở (THCS); Sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, Phòng GDĐT tổ chức  Hội nghị giáo vụ và Hội thảo chuyên môn cấp THCS năm học 2022-2023 - địa điểm tại trường THCS Sơn Tây. Thành phần tham dự: toàn thể Giáo viên của ...
 13/08/22  Tin tức - Thông báo  147
Công văn số 2737/SGDĐT-GDTrH ngày 10/8/2022 của Sở Giáo dục và đào tạo V/v tổ chức Hội nghị giáo vụ và tập huấn chuyên đề bộ môn cấp THCS năm học 2022- 2023.Công văn số 164/GDĐT ngày 11/8/2022 của Phòng GD&ĐT về việc tham dự Hội nghị giáo vụ và tập huấn chuyên đề bộ môn cấp THCS năm học 2022 - 2023.
 01/04/22  Tin tức - Thông báo  319
Ngày 31 tháng 3 năm 2022, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây đã tổ chức "Hội nghị giới thiệu hệ thống phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục" thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2021-2022 tại địa điểm Trường THCS Sơn Tây.
 15/12/21  Tin tức - Thông báo  287
Hình thức tổ chức: Trực tuyến quan ứng dụng Zoom cloud Meeting; Điểm cầu đặt tại Phòng GD&ĐT và một số Nhà trường.Thời gian tổ chức: các ngày 16, 17, 18, 19 tháng 12 năm 2021 
 15/12/21  Tin tức - Thông báo  301
Chương trình bồi dưỡng chuyên môn Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây năm học 2021-2022.
 16/10/21  Tin tức - Thông báo  452
TIẾP TỤC THỰC HIỆN VIỆC DẠY HỌC ONLINE CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO MỚI.
 22/09/21  Tin tức - Thông báo  930
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19, Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính ...
 08/09/21  Tin tức - Thông báo  327
Định hướng hoạt động chuyên môn cấp THCS năm học 2021 - 2022 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục và đào tạo Thị xã Sơn Tây (07/9/2021)
 26/08/21  Tin tức từ Phòng  483
Công văn 430/GD&ĐT của Phòng giáo dục Thị xã Sơn Tây về việc dự họp giáo vụ cấp THCS năm học 2021-2022
Video Clip
Văn bản mới