Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 130
Tháng 12 : 587
Năm 2022 : 671.265
 • HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ VÀ PHÒNG NĂM HỌC 2022- 2023
  | thcssontay | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
  Năm thứ 2 tiếp tục thực hiện theo chương trình GDPT 2018, năm học 2022-2023 Sở giáo dục và Phòng giáo dục tiếp tục có những chỉ đạo về chuyên môn.
 • PHỤ LỤC CÔNG VĂN 5512
  | thcssontay | 115 lượt tải | 4 file đính kèm
  Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học
 • TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỂ CÁC BỘ MÔN VỚI NỘI DUNG: XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CẤP THCS THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018
  | thcssontay | 63 lượt tải | 9 file đính kèm
  TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỂ CÁC BỘ MÔN VỚI NỘI DUNG: XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CẤP THCS THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2018.
 • HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHẦN MỀM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL.
  | thcssontay | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  Sáng 31 tháng 3 năm 2022, tại trường THCS Sơn Tây đã diễn ra Hội nghị do Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây phối hợp với Công ty giải pháp Doanh nghiệp - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel tổ chức. 
 • ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP THCS NĂM HỌC 2021 - 2022
  | thcssontay | 194 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022
  | thcssontay | 185 lượt tải | 5 file đính kèm
  KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 --------******--------
 • Tin download demo
  | Admin | 645 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Văn bản mới