Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS SƠN TÂY

Phường Quang Trung
02433831680
c2sontay-st@hanoiedu.vn