Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 127
Tháng 12 : 584
Năm 2022 : 671.262
 • Nguyễn Đắc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0912996164
  • Email:
   hungnguyendac1969@gmail.com
 • Triệu Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0902027916
  • Email:
   dungtrieukim@gmail.com
 • Kiều Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0988126735
  • Email:
   kieuchung0171@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Châm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí Hội đồng
  • Điện thoại:
   0914584625
  • Email:
   chamminh1975@gmail.com
 • Đào Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0942001285
  • Email:
   minhloanst@gmail.com
 • Vũ Thị Nguyệt Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0961226086
  • Email:
   nguyetanhst@gmail.com
 • Kiều Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0986797740
  • Email:
   haikieu1968@gmail.com
 • Bùi Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0915576030
  • Email:
   haadvisory26@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ Xã hội
  • Điện thoại:
   0984017113
  • Email:
   thuha.libra91@gmail.com
 • Cao Quý Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0973795779
  • Email:
   quyhuong81@gmail.com
 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tổ Tự nhiên
  • Điện thoại:
   0968363298
  • Email:
   dothihuongthcssontay@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới